Pilihan Dan Takdir ( Sebuah Opini Yang Mendalam )


Hidup bukanlah sebuah pilihan, tapi menjalani takdir semata, sedangkan ikhtiar, toh hanya sekedar kewajiban belaka. Iklan